РЕКЛАМНА БРОШУРА

Фотогалерии: 1 - пациенти, 2 - капиляроскопия

                                                                                                                                    КУРС ПО КАПИЛЯРОСКОПИЯ

Начало   За нас   Лаборатория   Оборудване   Персонал   Публикации   Софтуер   Събития   Контакти

Софтуер

 

 

  ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ (БАЗА ДАННИ) ЗА КАПИЛЯРОСКОПИЯ

 

    Capi Text v.1. (на български)

           Capi Text v.2. (на български и английски)

 

Продуктът е предназначен за медицински специалисти, които извършват капиляроскопия при пациенти със заболявания на периферните кръвоносни съдове и има за цел да облекчи документирането и анализирането на резултатите от изследванията.

За първи път у нас -

видеомикроскопско изследване (капиляроскопия)

на периферните кожни капиляри!

Капиляроскопия

 

Капиляроскопията е неинвазивен метод, при който с помощта на специален микроскоп се оглеждат капилярите на нокътната гънка на пръстите на ръцете. Наблюдаваната капиляроскопска картина се оценява визуално по няколко показатели - видимост и фон на полето, морфология на капилярите (брой, разположение, дължина, ширина и форма) и характер на кръвотока.

 

Нормална находка

Феномен

на Рейно

Дилатирани капиляри и хеморагии

при прогресираща склеродермия

 

 

Методът има диагностична стойност при заболявания на периферните кръвоносни съдове като феномен на Рейно, акроцианоза, перниони, колагенози (склеродермия, лупус еритематозус, дерматомиозит), захарен диабет, псориазис, полиневропатии, вибрационна болест.

 

На изследване подлежат амбулаторни и стационарни пациенти, насочени от дерматолог, ревматолог, сърдечносъдов хирург, ендокринолог, профпатолог, педиатър, домашен лекар и ТЕЛК.

 

За авторите

Програмата е проектирана от доц. д-р Христо Добрев и изработена от г-н Журион Желязков. Създаването на CapiText v.1 е спонсорирано от Медицински Университет - Пловдив.

 

За контакти

                       

            e-mail:        hristo_dobrev@hotmail.com

                             design_sintez2000@yahoo.com

                  

          www:         http://jnj-soft.tripod.com/CapiText.htm